ALGEMENE VOORWAARDEN & PRIVACY

Alle verkopen en leveringen vallen onder de PPP Verkoop- en Leveringsvoorwaarden, Gedeponeerd bij de KvK Amsterdam onder nr. 34179289.


Privacy

Kicks Promo respecteert de privacy van de bezoekers van haar websites en draagt er zorg voor dat uw gegevens vertrouwelijk worden behandeld. Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van, en de mogelijkheden op de websites van Kicks Promo. Het Kicks Promo Webshops Platform en de daarvan onderdeel uitmakende websites (waaronder www.Kicks Promo.nl) zijn eigendom van en worden beheerd door Kicks Promo B.V. In deze Privacy Statement zetten wij uiteen hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die wij verkrijgen via dit platform.


Verwerking van persoonsgegevens door Kicks Promo

Voor Kicks Promo is de bescherming van persoonsgegevens zeer belangrijk. Kicks Promo respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u eventueel (via de website of per e-mail) aan Kicks Promo verschaft, altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt behandeld.


Persoonsgegevens die u aan ons geeft

Als persoonsgegevens gelden gegevens die kunnen worden gebruikt om uw identiteit te achterhalen. Indien u zich (al dan niet als contactpersoon van een leverancier of een afnemer van Kicks Promo) aanmeldt op (een website van) het platform worden de volgende persoonsgegevens van u verwerkt:

  • a. Naam;
  • b. Onderneming namens wie u als contactpersoon optreedt;
  • c. E-mailadres;
  • d. Telefoonnummer;

Deze persoonsgegevens worden door Kicks Promo verwerkt voor de volgende doeleinden:

  • - de totstandkoming en uitvoering van de met Kicks Promo gesloten overeenkomsten;
  • - om met u te kunnen communiceren over de totstandkoming en uitvoering van die overeenkomsten;
  • - om u (als contactpersoon van een afnemer) te kunnen informeren over nieuwe producten en/of diensten en aanbiedingen van Kicks Promo en de leveranciers van Kicks Promo;
  • - voor het verbeteren van de website(s) en de dienstverlening van Kicks Promo;
  • - het ter beschikking stellen van de gegevens van de contactpersoon van de betrokken afnemer aan de leverancier van Kicks Promo ten behoeve van de rechtstreekse aflevering door die leverancier van de door die afnemer bestelde producten;
  • - de doorgifte van de gegevens naar andere Benelux-landen ten behoeve van voornoemde doeleinden;

Deze informatie wordt alleen intern gebruikt door Kicks Promo en aan haar gelieerde ondernemingen en niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden. Het anderszins verwerken van uw persoonsgegevens gebeurt alleen wanneer u Kicks Promo daarvoor ondubbelzinnig toestemming hebt verleend.


Neem contact met ons op

Error 404